maithili songs by suresh pankaj : Jamana Badil Gelaiye

maithili mp3 songs, one more maithili album of suresh pankaj. you guys like suresh pankaj maithili songs. so enjoy the songs of maithili album by suresh pankaj.

maithili Album : Jamana Badil Gelaiye
Singer : Suresh pankaj
List of maithili songs in maithili album jabana Badil Gelaiya
1. Jamana Badil Gelaiye
2. Pardesiya Ke Chiththhi
3. Hoiy AAhan Ke hum Dekhte Rahi
4. Mita Mon Nai
5. Khanak Gelai Churi
6. Khore Mangala Paral Rah
7. Aarij Aarij Bhola Kakra
8. Latar patar Kani Kam Karu
9. Aahan Sona Chi Aahan Chani Chhi
10.Aaylkhin Dil Janak Ojha
11.Kaniyan Yai Kaniyan
12.Ge Goriya Tora La Jiyara Behal
Link for download all songs  click here for download
tags : maithili songs, maithili mp3 songs, songs of suresh pankaj, maithili songs by suresh pankaj, suresh pankaj maithili songs, download maithili songs by suresh pankaj. 

Post a Comment